• Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti,

  kdorkoli te vidi, te znova želi! Gorovja, planine in bistre vode,
  zelene doline povsod te krase.
  (Ansambel Avsenik)
 • Arhiv novic

   

  OBJAVA: 1. september 2015

  Dne, 20.8.2015, smo s strani ARSO prejeli poziv za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, iz katerega so izhajale predvsem zahteve po dodatnih razjasnitvah in definiranju podatkov  glede na posamezen segment vloge (odpadki, vode, hrup, zrak). Odgovor na poziv za izjavo smo na ARSO oddali dne 26.8.2015.

  Glede na naš hiter odziv pričakujemo, da bo v prvi polovici septembra prišlo do javne razgrnitve dokumentacije (Poročilo o vplivih na okolje – PVO).

   

  OBJAVA: 28. april 2015

  Dne 28.4.2015 smo na ARSO vložili vlogo za pridobitev integriranega okoljevarstvenega dovoljenja (IPPC) in okoljevarstvenega soglasja za MBO Mala Mežakla.

   

  Potrdilo o oddaji vloge

   

  OBJAVA: 17. november 2014

  Dne 11.11.2014 je podjetje PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana pridobilo 100 % lastništvo podjetja EKOGOR d.o.o. Za novega direktorja je bil imenovan g. Ivan Hrženjak, ki v podjetju Publicus opravlja funkcijo pomočnika direktorja. Sočasno s prevzemom je bil izveden pregled terminskega plana investicije izgradnje objekta MBO Mala Mežakla in začrtane nadaljnje aktivnosti.

   

  PUBLICUS logo - nov

   

  OBJAVA: 30. avgust 2013

  V avgustu so se pričeli dobavljati prvi deli tehnološke linije.

    

  OBJAVA: 13. marec 2013

  Vlada RS je 13. marca 2013 sprejela nov Operativni program ravnanja
  s komunalnimi odpadki.

  Operativni program je dosegljiv na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/op_komunalni_odpadki.pdf

   

  OBJAVA: 20. junij 2012

  Dne, 19. junija 2012, je bil položen temeljni kamen za izgradnjo sortirnice odpadkov Mala Mežakla.

   

  Foto: polaganje temeljnega kamna novega obrata.

   

  Novice in obvestila
  2. feb 2022
  >>več…
  30. avg 2019
  Gasilska vaja v CRO MM.
  >>več…
  30. avg 2019
  Predčasno smo zbalirali vso začasno skladiščeno lahko frakcijo.
  >>več…