• Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti,

  kdorkoli te vidi, te znova želi! Gorovja, planine in bistre vode,
  zelene doline povsod te krase.
  (Ansambel Avsenik)
 • Dan odprtih vrat

   

  Odgovoren odnos do okolja je v današnjem času pomembna vrednota. Zaradi sodobnega načina življenja in povečane potrošnje, količine odpadkov hitro naraščajo. Zato predstavlja učinkovito in odgovorno ravnanje z njimi velik izziv na področju varstva okolja.

  V podjetju EKOGOR d.o.o. kot izvajalci javne službe obdelave odpadkov sledimo smernicam zakonodaje, na osnovi katerih smo dolžni mešane komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagališču mehansko in biološko obdelati, pri tem izločiti odpadke, ki so primerni za reciklažo in termično izrabo, na odlagališče pa odložiti zgolj ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi.

  V ta namen smo na lokaciji odlagališča Mala Mežakla zgradili sodoben Center za ravnanje z odpadki (CERO Mala Mežakla). Gre za v tujini dobro poznano in zelo razširjeno tehnologijo, ki je ekonomsko in energetsko izredno učinkovita.

  Ker pa gre za prvi tovrsten center v slovenskem prostoru, bi želeli delovanje in tehnologijo predstaviti tudi širši javnosti.

  Zato bo v četrtek, 6. oktobra 2016, v sodelovanju z javnim komunalnim podjetjem JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ki je upravljavec odlagališča Mala Mežakla, na kraju samem organiziran Dan odprtih vrat Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla in odlagališča Mala Mežakla.

  Ogledi bodo potekali v času od 15.00 do 17.00 ure.

  Ogledi bodo vodeni.

  Vljudno vabljeni!

  Novice in obvestila
  1. feb 2017
  Dne 31.1.2017 je bila izdana Odločba o poskusnem obratovanju za CRO Mala Mežakla
  >>več…
  3. okt 2016
  Dne, 6.10.2016, bo na odlagališču Mala Mežakla potekal dan odprtih vrat.
  >>več…
  5. apr 2016
  Dne, 1.4.2016, je ARSO izdal OVD in OVS za MBO Mala Mežakla.
  >>več…