• Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti,

  kdorkoli te vidi, te znova želi! Gorovja, planine in bistre vode,
  zelene doline povsod te krase.
  (Ansambel Avsenik)
 • Objekt za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov

   

  Objekt za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov sestavljata:

  • Naprava za mehansko obdelavo odpadkov – druga povezana naprava.
  • Naprava za biološko obdelavo odpadkov (z vključenim naknadnim sejanjem odpadkov po biostabilizaciji) – IPPC naprava.

   

  Opomba: IPPC naprava je naprava za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, kot so določeni v predpisih, ki urejajo področje ravnanja z odpadki (postopki D8 in D9) z zmogljivostjo več kot 50 ton na dan (Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega – Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

   

  Naprava za mehansko obdelavo odpadkov

  • Pridobljeno gradbeno dovoljenje (UE Jesenice – 14.11.2011).
  • Pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (ARSO – 01.04.2016).
  • Pridobljeno uporabno dovoljenje (Upravna enota Jesenice – 20.7.2018).
  • Obdelava po postopkih: D8 in D9.
  • Kapaciteta naprave: 40.000 t/leto MKO.

   

  Opis naprave:

  • pritlična dvoranska hala,
  • površine za mehansko obdelavo odpadkov (sortiranje, sejanje, ločevanje magnetnih in barvnih kovin, baliranje, zbiranje in razvrščanje),
  • v S delu objekta površine za začasno skladiščenje lahke frakcije,
  • na zunanji strani JV dela objekta nameščen prezračevalni sistem (prašni filter, biofilter).

   

  Opis tehnološkega postopka:

  Z dostavnimi vozili pripeljani mešani komunalni odpadki (MKO) se iztresejo na prevzemni plato v notranjosti objekta. MKO se nato z nakladalcem na kolesih nalaga na trgalec vreč, od koder potujejo preko dozatorja in zbirnega verižnega transporterja z gumijastim trakom do bobnastega sita.

  V bobnastem situ poteka sejanje MKO na tri velikostne razrede. Produkti sejanja so naslednji:

  • Težka frakcija (delci s premerom < 80 mm).
  • Lahka frakcija manjše velikosti (delci s premerom od 80 do 300 mm).
  • Lahka frakcija večje velikosti (delci s premerom > 300 mm).

  Težka frakcija pada na transportni trak pod bobnastim sitom. S pomočjo permanentnega izločevalca kovin se iz nje izločijo kovine. Nadaljnja obdelava se vrši v napravi za biološko obdelavo odpadkov.

  Lahka frakcija manjše velikosti se po sejanju transportira do elektromagnetnega separatorja, kjer se izločijo magnetne kovine. Odpadki nato nadaljujejo svojo pot do izločevalca nemagnetnih kovin (t.i. eddy current). Preostalo frakcijo se potem preko reverzibilnega transportnega traku dozira v napravo za baliranje ali v zabojnik.

  Lahka frakcija večje velikosti se preko transportnega traku direktno dozira v napravo za baliranje ali v zabojnik.

  Pritlična dvoranska hala ima urejen prezračevalni sistem, ki je priključen na vrečasti filter za prah z biofiltrom, kar omogoča optimalne pogoje za nemoten delovni proces.

   

   Shematski prikaz naprave za mehansko obdelavo odpadkov

   

  Naprava za biološko obdelavo odpadkov 

  • Pridobivanje integriranega okoljevarstvenega dovoljenja – IPPC (oddaja vloge – 28.4.2015).
  • Pridobivanje gradbenega dovoljenja (UE Jesenice – september 2015).
  • Obdelava po postopkih: D8 in D9.
  • Kapaciteta naprave: 24.000 t/leto MKO (60 % od vhodnih količin).

   

  Opis naprave:

  • pritlični objekt z nadstrešnico sestavljen iz 5-ih modulov iz vodoodpornega betonskega skeleta in pokrit s polprepustno membrano (Gore® membrana),
  • talna plošča posameznega boksa ima vgrajene kanale za vpihovanje zraka in odvajanje izcednih voda,
  • med betonskimi boksi je hodnik za upravljanje in vzdrževanje sistema,
  • proces biostabilizacije je računalniško voden – temperaturna tipala in prezračevalni sistem.

   

  Opis tehnološkega postopka:

  Biostabilizacija poteka v vodoodpornih betonskih boksih (napravo sestavlja 5 boksov), v katere se vgrajuje težka frakcija v obliki kope. Težko frakcijo se nato z napravo za razvijanje prekrije s polprepustno membrano (GoreTex), ki omogoča proces biološke razgradnje v zaprtem in kontroliranem okolju.

  Zaprto okolje –  Polprepustna membrana opravlja dvojno funkcijo, prvič preprečuje vnos meteorne vode v težko frakcijo in posledično nastajanje izcednih voda, drugič pa preprečuje izhajanje VOC (smrad, prah, klice, bakterije, aerosoli) v okolje. Pri procesu biostabilizacije nastajajo še voda, ogljikov dioksid in izcedna voda. Struktura polprepustne membrane omogoča, da se voda in ogljikov dioksid izločata direktno v okolje (plinasto stanje). Polprepustna membrana omogoča od 90 do 95 % redukcijo VOC.

  Kontrolirano okolje – v fazi intenzivnega zorenja težke frakcije (4 tedni) se s pomočjo sond natančno spremljata parametra vlage in temperature. Od njunih vrednosti je odvisna intenziteta vpihovanja zraka z ventilatorjem preko zračno – zbiralnih kanalov, ki so vgrajeni v dno betonskih boksov in reinjektiranje v procesu biološke razgradnje nastale izcedne vode ter posledično optimiziranje procesa biostabilizacije. Kontrolirano okolje se vzdržuje s pomočjo računalniškega sistema.

  Po končani biološki razgradnji sledi še naknadno sejanje z bobnastim sitom. Ostanek MKO  po obdelavi bo v skladu z zakonodajo primeren za odlaganje na odlagališču, saj vrednosti parametrov onesnaženosti ne bodo presegali mejnih vrednosti:

  • TOC (celotni organski ogljik) = mejna vrednost parametra onesnaženosti < 18% mase.
  • AT4 = mejna vrednost parametra onesnaženosti < 10 mg O2/g.
  • Kurilna vrednost = mejna vrednost parametra onesnaženosti < 6.000 KJ/kg.

   

  Shematski prikaz naprave za biološko obdelavo odpadkov

  Novice in obvestila
  2. feb 2022
  >>več…
  30. avg 2019
  Gasilska vaja v CRO MM.
  >>več…
  30. avg 2019
  Predčasno smo zbalirali vso začasno skladiščeno lahko frakcijo.
  >>več…