• Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti,

  kdorkoli te vidi, te znova želi! Gorovja, planine in bistre vode,
  zelene doline povsod te krase.
  (Ansambel Avsenik)
 • Poslovna politika

   

  Upoštevanje okoljevarstvenih zahtev

  Odpadki onesnažujejo okolje. Čeprav je v zadnjih letih zaznati dobre rezultate pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov na izvoru, vseeno ostaja del preostanka odpadkov, ki jih je potrebno pred odlaganjem na odlagališču dodatno obdelati. To se izvaja v sodobnih obratih za mehansko in biološko obdelavo odpadkov (MBO), ki z izvajanjem ukrepov glede emisij v zrak, emisij odpadnih vod in hrupa ustrezajo strogim okoljevarstvenih zahtevam.

   

  Uporaba najboljših tehnik (BAT) pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov

  Družba EKOGOR d. o. o. pri načrtovanju in izgradnji objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov uporablja najboljše tehnike (BAT), ki upoštevajo stroge zahteve evropske zakonodaje na področju ravnanja z odpadki in varovanja okolja.

   

  Družbeno odgovorno podjetje

  Družba EKOGOR d. o. o. želi kot družbeno odgovorno podjetje prispevati svoj delež v korist lokalni skupnosti, in sicer prednostno v obliki ozaveščanja prebivalstva glede ustreznega ravnanja s komunalnimi odpadki ter v obliki donacij smotrnim aktivnostim s področja varovanja okolja.

   

   

  Novice in obvestila
  2. feb 2022
  >>več…
  30. avg 2019
  Gasilska vaja v CRO MM.
  >>več…
  30. avg 2019
  Predčasno smo zbalirali vso začasno skladiščeno lahko frakcijo.
  >>več…